Varsebox

Varsebox är en lösning Lidol tagit fram för att underlätta för personal på fältet att på ett smidigt sätt göra installation hos slutanvändare.

T-Meeting

Lidol är återförsäljare för T-Meetings produkter. De förskrivs som hjälpmedel i de flesta av Sveriges regioner.

Alternativ Telefoni

Vi har arbetat med de mesta produkterna på marknaden och kan med ett stort antal års erfarenhet rekommendera T-Meetings produkter som vi också är återförsäljare för.

Lidol är initiativtagare till  Rådet för alternativ telefoni vars främsta syfte är att säkerställa att användarna av medlemmarnas produkter och tjänster skall få bästa möjliga funktion och trygghet i användningen av produkterna och tjänsterna.  Målet är att medlemmarnas produkter och tjänster skall fungera utan problem mot varandra genom att Rådet och medlemmarna arbetar för gemensamma standarder, interoperabiltetstester, upphandlingsunderlag och code of conduct.